040 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług i mieszkalnictwa, obejmujący tereny położone w gminie katastralnej Stare Bielsko, przy ulicy Sarni Stok, w pobliżu skrzyżowania z ulicą Warszawską, zmieniający miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej

040 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług i mieszkalnictwa, obejmujący tereny położone w gminie katastralnej Stare Bielsko, przy ulicy Sarni Stok, w pobliżu skrzyżowania z ulicą Warszawską, zmieniający miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej

i Tekst planu i Rysunek planu PROCEDURA Uchwała o przystąpieniu Nr XLV/603/2001 z dnia 3.07.2001 r. Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 173, z 26.07.2001 Wyłożenie do publicznego wglądu – od 21.11.2002 do 19.12.2002 r. Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni,...
039 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta w zakresie mieszkalnictwa i usług zmieniający miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Bielska-Białej

039 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta w zakresie mieszkalnictwa i usług zmieniający miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Bielska-Białej

Plan obejmuje tereny położone w następujących gminach katastralnych: B. Lipnik – teren w rejonie ulic: Piotrkowska, Lubelska, Pomorska, Ks. St. Brzóski C. Hałcnów – teren przy ulicy Macierzanki  i Tekst planu i Rysunek planu PROCEDURA Uchwała o przystąpieniu – Nr...
037 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie handlu i usług związanych w obsługą podróżnych zmieniający miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej dla terenu w rejonie cmentarza ewangelickiego przy ul. Krakowskiej

037 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie handlu i usług związanych w obsługą podróżnych zmieniający miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej dla terenu w rejonie cmentarza ewangelickiego przy ul. Krakowskiej

Plan obejmujące w całości lub części działki nr PGR: 5302/4, 3548/20, 3563/3, 3563/4, 3563/5, 3563/6, 4671/1, 4672, 3559, 3560/1, 3560/2, 3561, 3550/1, pb278, 3557/5 położone w gminie katastralnej Lipnik. i Tekst planu i Rysunek planu PROCEDURA Uchwała o przystąpieniu...
036 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa, zmieniający miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej

036 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa, zmieniający miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej w zakresie mieszkalnictwa – zmieniający miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Bielska Białej, obejmującego w całości lub części działki nr pgr niżej wymienione oznaczone następującymi...