247 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa, usług i terenów zieleni, dla rejonu ul. Kolistej w Bielsku-Białej

247 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa, usług i terenów zieleni, dla rejonu ul. Kolistej w Bielsku-Białej

i Uchwała planu PROCEDURA Uchwała o przystąpieniu – Nr XXXIII/798/2021 z 24.06.2021 r.\ Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 14/2021 z 16.07.2021 r. Opinia MKUA – nr 5/2021 z 28.09.2021 Wyłożenie do publicznego wglądu – od 4.02.2022 do...
245 Ogłoszenie –  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ul. Olszówką, a potokiem Olszówka, w rejonie skrzyżowania z ul. Bystrzańską

245 Ogłoszenie – Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ul. Olszówką, a potokiem Olszówka, w rejonie skrzyżowania z ul. Bystrzańską

OGŁOSZENIE: Prezydenta Miasta Bielska-Białej w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ul. Olszówką, a potokiem Olszówka, w rejonie skrzyżowania z ul. Bystrzańską Termin składania wniosków...
245 Ogłoszenie –  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ul. Olszówką, a potokiem Olszówka, w rejonie skrzyżowania z ul. Bystrzańską

245 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ul. Olszówką, a potokiem Olszówka, w rejonie skrzyżowania z ul. Bystrzańską

i Uchwała o przystąpieniu PROCEDURA Uchwała o przystąpieniu – Nr XXXI/747/2021 z 22.04.2021 r. Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 9/2021 z 7.05.2021 r. DO POBRANIA i Uchwała o przystąpieniu i Karta informacyjna i Ekofizjografia i...