045 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług i mieszkalnictwa, obejmujący tereny położone w gminie katastralnej Aleksandrowice, przy ulicy Oświęcimskiej i Alei Generała Andersa, zmieniający miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej

045 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług i mieszkalnictwa, obejmujący tereny położone w gminie katastralnej Aleksandrowice, przy ulicy Oświęcimskiej i Alei Generała Andersa, zmieniający miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej

i Tekst planu i Rysunek planu PROCEDURA  Uchwała o przystąpieniu – Nr XLV/608/2001 z dnia 3.07.2001 r. Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 173, z 26.07.2001 r. Wyłożenie do publicznego wglądu – od 21.11.2002 r. do 19.12.2002 r. Ogłoszenie w prasie – Dziennik...
044 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa, obejmujący tereny położone w gminie katastralnej Straconka, pomiędzy ulicami: Wspólną i Matową, zmieniający miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej oraz miejscowy szczegółowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa jednorodzinnego osiedla ”Złoty Potok” w Bielsku-Białej

044 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa, obejmujący tereny położone w gminie katastralnej Straconka, pomiędzy ulicami: Wspólną i Matową, zmieniający miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej oraz miejscowy szczegółowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa jednorodzinnego osiedla ”Złoty Potok” w Bielsku-Białej

i Tekst planu i Rysunek planu PROCEDURA Uchwała o przystąpieniu – Nr XLV/607/2001 z 3.07.2001 r. Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 173, z 26.07.2001 r. Wyłożenie do publicznego wglądu – od 21.11.2002 r. do 19.12.2002 r. Ogłoszenie w prasie – Dziennik...
043 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług i mieszkalnictwa, obejmujący tereny położone w gminie katastralnej Komorowice Krakowskie, przy ulicy Komorowickiej, w pobliżu skrzyżowania z ulicą Daszyńskiego, zmieniający miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej

043 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług i mieszkalnictwa, obejmujący tereny położone w gminie katastralnej Komorowice Krakowskie, przy ulicy Komorowickiej, w pobliżu skrzyżowania z ulicą Daszyńskiego, zmieniający miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej

i Tekst planu i Rysunek planu PROCEDURA Uchwała o przystąpieniu – Nr XLV/606/2001 z 3.07.2001 r. Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 173, z 26.07.2001 r. Wyłożenie do publicznego wglądu – od 21.11.2002 r. do 19.12.2002 r. Ogłoszenie w prasie – Dziennik...
042 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług i mieszkalnictwa, obejmujący tereny położone w gminie katastralnej Komorowice Śląskie, pomiędzy ulicami: Warszawską, Miłosną i Hajduczka, zmieniający miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej

042 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług i mieszkalnictwa, obejmujący tereny położone w gminie katastralnej Komorowice Śląskie, pomiędzy ulicami: Warszawską, Miłosną i Hajduczka, zmieniający miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej

i Tekst planu i Rysunek planu PROCEDURA Uchwała o przystąpieniu – Nr XLV/605/2001 z 3.07.2001 r. Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 173, z 26.07.2001 r. Wyłożenie do publicznego wglądu – od 21.11.2002 r. do 19.12.2002 r. Ogłoszenie w prasie – Dziennik...
041 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług i mieszkalnictwa, obejmujący tereny położone w gminie katastralnej Stare Bielsko pomiędzy węzłem ulic Warszawskiej i Bohaterów Monte Cassino oraz ulicami Poligonową i Biblioteczną, zmieniający miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej

041 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług i mieszkalnictwa, obejmujący tereny położone w gminie katastralnej Stare Bielsko pomiędzy węzłem ulic Warszawskiej i Bohaterów Monte Cassino oraz ulicami Poligonową i Biblioteczną, zmieniający miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej

i Tekst planu i Rysunek planu PROCEDURA Uchwała o przystąpieniu – Nr XLV/604/2001 z 3.07.2001 r. Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 173, z 26.07.2001 Wyłożenie do publicznego wglądu – od 21.11.2002 do 19.12.2002 r. Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr...