051 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie wytwórczości i usług w obszarze położonym pomiędzy rzeką Wapienicą, północną granicą miasta, ulicami Hodowców i Bohaterów Monte Cassino H

051 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie wytwórczości i usług w obszarze położonym pomiędzy rzeką Wapienicą, północną granicą miasta, ulicami Hodowców i Bohaterów Monte Cassino H

i Tekst planu i Rysunek planu PROCEDURA Uchwała o przystąpieniu – Nr XLIX/736/2001 z 24.10.2001 r. Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 266, z 14.11.2001 r. Opinia MKUA – nr 11/2004 z 11.05.2004 r. Wyłożenie do publicznego wglądu – od 30.08.2004 do 27.09.2004...
050 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej „Trzy Lipki”, zmieniający miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej (rejon ulic Klubowej, Zuchów, Pienińskiej, Sarni Stok)

050 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej „Trzy Lipki”, zmieniający miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej (rejon ulic Klubowej, Zuchów, Pienińskiej, Sarni Stok)

i Tekst planu i Rysunek planu PROCEDURA Uchwała o przystąpieniu – Nr XLVIII/663/2001 z 2.10.2001 r. Uchylona uchwałą Nr XXXIV/1072/2004 z dnia 28.09.2004 r. Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia – Nr XXXIV/1072 z dnia 28.09.2004 r. Ogłoszenie w prasie – Dziennik...
049 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej rezydencjonalnej w Hałcnowie, w rejonie ulic: Janowickiej, Pod Kasztanem, 13 Zakrętów, Marynarskiej, Oksywskiej, Pod Dębem, Kaszubskiej, zmieniający miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej

049 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej rezydencjonalnej w Hałcnowie, w rejonie ulic: Janowickiej, Pod Kasztanem, 13 Zakrętów, Marynarskiej, Oksywskiej, Pod Dębem, Kaszubskiej, zmieniający miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej

i Tekst planu i Rysunek planu PROCEDURA Uchwała o przystąpieniu – Nr XLVIII/664/2001 z 2.10.2001 r. Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 261, z 8.11.2001 Wyłożenie do publicznego wglądu – od 29.12.2004 do 26.01.2005 Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr...
048 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa i usług, obejmujący tereny położone w gminie katastralnej Komorowice Krakowskie, w rejonie ulic Samotnej i Groszkowej

048 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa i usług, obejmujący tereny położone w gminie katastralnej Komorowice Krakowskie, w rejonie ulic Samotnej i Groszkowej

i Tekst planu i Rysunek planu PROCEDURA Uchwała o przystąpieniu – Nr XLIV/572/2001 z 12.06.2001 r. Ogłoszenie w prasie –Dziennik Zachodni, Nr 142, z 20.06.2001 r. Wyłożenie do publicznego wglądu – od 12.08.2002 do 11.09.2002 r. Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni,...
047 Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów szpitala w rejonie ulic: Wyspiańskiego, Grunwaldzkiej, Moniuszki w gminie katastralnej Bielsko Górne Przedmieście zmieniający miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej

047 Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów szpitala w rejonie ulic: Wyspiańskiego, Grunwaldzkiej, Moniuszki w gminie katastralnej Bielsko Górne Przedmieście zmieniający miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej

i Tekst planu i Rysunek planu PROCEDURA Uchwała o przystąpieniu – Nr XLIX/375/2001 z dnia 24.10.2001 r. Uchwalenie – uchwała Nr LXVI/1049/2002 z dnia 1.10.2002 r. Ogłoszenie Dz. Urz. WŚ. Nr 95/2002 z 31.12.2002 r. DO POBRANIA i Uchwała o planie z załącznikami i...