103 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie wytwórczości i usług, obejmujący obszar położony w Komorowicach Krakowskich, pomiędzy ulicą Bestwińską a rzeką Białą, na północ od oczyszczalni ścieków

103 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie wytwórczości i usług, obejmujący obszar położony w Komorowicach Krakowskich, pomiędzy ulicą Bestwińską a rzeką Białą, na północ od oczyszczalni ścieków

i Tekst planu i Rysunek planu PROCEDURA Uchwała o przystąpieniu – Nr XL/1261/2005 z dnia 15.02.2005 r. Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Beskidy, Nr 174, z 28.07.2005 r. Opinia MKUA – nr 2/2006 z 23.02.2006 r. Wyłożenie do publicznego wglądu – od 17.03.2006 r....
102 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla bulwarów rzeki Białej w rejonie ulic gen. Bora-Komorowskiego, Partyzantów, Leszczyńskiej, gen. Maczka

102 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla bulwarów rzeki Białej w rejonie ulic gen. Bora-Komorowskiego, Partyzantów, Leszczyńskiej, gen. Maczka

i Tekst planu i Rysunek planu PROCEDURA Uchwała o przystąpieniu – Nr XXXIX/1245/2005 z dnia 11.01.2005 r. Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Beskidy, Nr 238, z 11.10.2006 r. Opinia MKUA – nr 4/2007 z 23.10.2007 r. Wyłożenie do publicznego wglądu – od 1.02.2008 do...
100 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług sportu oraz usług oświaty, obejmujący tereny położone w gminie katastralnej Lipnik, przy ul. Broniewskiego oraz ul. Rychlińskiego

100 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług sportu oraz usług oświaty, obejmujący tereny położone w gminie katastralnej Lipnik, przy ul. Broniewskiego oraz ul. Rychlińskiego

i Tekst planu i Rysunek planu PROCEDURA Uchwała o przystąpieniu – Nr XXXIX/1243/2005 z dnia 11.01.2005 r. Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Beskidy, Nr 15, z 19.01.2005 r. Opinia MKUA – nr 10/2005 z 25.08.2005 r. Wyłożenie do publicznego wglądu – od 14.11.2005...