113 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla mieszkalnictwa i usług, obejmujący tereny położone w obrębie Jaworze, w rejonie ulicy Światopełka

113 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla mieszkalnictwa i usług, obejmujący tereny położone w obrębie Jaworze, w rejonie ulicy Światopełka

i Tekst planu i Rysunek planu PROCEDURA Uchwała o przystąpieniu – Nr L/1643/2005 z 15.11.2005 r. Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Beskidy, Nr 270, z 21.11.2005 r. Opinia MKUA – nr 6/2006 z 24.10.2006 r. Wyłożenie do publicznego wglądu – od 16.05.2007 do...
111 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie komunikacji, obejmujący teren położony w Olszówce i Kamienicy, w rejonie projektowanej ulicy zbiorczej na przedłużeniu ulicy Długiej do ulicy Drobniewicza i połączeń komunikacyjnych do ulicy Olszówki

111 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie komunikacji, obejmujący teren położony w Olszówce i Kamienicy, w rejonie projektowanej ulicy zbiorczej na przedłużeniu ulicy Długiej do ulicy Drobniewicza i połączeń komunikacyjnych do ulicy Olszówki

i Tekst planu i Rysunek planu PROCEDURA Uchwała o przystąpieniu – Nr XLVII/1556/2005 z dnia 30.08.2005 roku Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Beskidy, Nr 22, z 26.01.2006 r. Opinia MKUA – nr 5/2007 z 23.10.2007 r. Wyłożenie do publicznego wglądu –...
110 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie wytwórczości i usług dla terenu obejmującego obszar położony pomiędzy ulicą Międzyrzecką, Bohaterów Monte Cassino i granicą miasta oraz oczyszczalni ścieków w Bielsku-Białej

110 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie wytwórczości i usług dla terenu obejmującego obszar położony pomiędzy ulicą Międzyrzecką, Bohaterów Monte Cassino i granicą miasta oraz oczyszczalni ścieków w Bielsku-Białej

i Tekst planu i Rysunek planu PROCEDURA Uchwała o przystąpieniu – Nr XLVII/1555/2005 z dnia 30.08.2005 r. Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Beskidy, Nr 245, z 20.10.2005 r. Opinia MKUA – Nr 3/2006 z 23.02.2006 r. Wyłożenie do publicznego wglądu – od 23.10.2006...
108 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa i usług, obejmujący teren położony w Lipniku i Hałcnowie, w rejonie ulic Orchidei i Wyzwolenia

108 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa i usług, obejmujący teren położony w Lipniku i Hałcnowie, w rejonie ulic Orchidei i Wyzwolenia

i Tekst planu i Rysunek planu PROCEDURA Uchwała o przystąpieniu Nr XLV/1478/2005 z dnia 14.06.2005 r,. Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Beskidy, Nr 22, z 26.01.2006 r. Opinia MKUA – nr 6/2007 z 23.10.2007 r. Wyłożenie do publicznego wglądu – 30.07.2008 do...
107 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Wapienicy, pomiędzy ulicą Bohaterów Monte Cassino, ulicą Alabastrową, linią kolejową relacji Bielsko-Biała – Cieszyn, a ulicą Lajkonika, w obrębach Wapienica i Międzyrzecze Górne

107 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Wapienicy, pomiędzy ulicą Bohaterów Monte Cassino, ulicą Alabastrową, linią kolejową relacji Bielsko-Biała – Cieszyn, a ulicą Lajkonika, w obrębach Wapienica i Międzyrzecze Górne

i Tekst planu i Rysunek planu PROCEDURA Uchwała o przystąpieniu – Nr XLV/1477/2005 z dnia 14 .06.2005 r. Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Beskidy, Nr 254, z 31.10 – 1.11.2005 r. Opinia MKUA – nr 5/2006 z 30.06.2006 r. Wyłożenie do publicznego wglądu –...