119 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący tereny pomiędzy linią kolejową, ulicami Paproci, Bystrzańską i Generała Maczka, oraz potokiem Straceńskim, w obrębach Mikuszowice Krakowskie i Mikuszowice Śląskie w Bielsku-Białej

119 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący tereny pomiędzy linią kolejową, ulicami Paproci, Bystrzańską i Generała Maczka, oraz potokiem Straceńskim, w obrębach Mikuszowice Krakowskie i Mikuszowice Śląskie w Bielsku-Białej

i Tekst planu i Rysunek planu PROCEDURA Uchwała o przystąpieniu – Nr LXIV/2120/2006 z 24.10.2006 r. Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Bielsko-Biała, Nr 512, z 22.12.2006 r. Opinia MKUA – nr 3/2008 z 1.07.2008 r. Wyłożenie do publicznego wglądu – od...

118 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren położony pomiędzy ulicami: Karpacką, Skarpową, ciekiem bez nazwy w rejonie ulicy Rucianej, ul. Jeżynową oraz Zwardońską i rejonem ulic Altanowej i Rajskiej

i Tekst planu i Rysunek planu PROCEDURA Uchwała o przystąpieniu – Nr LXIII/2072/2006 z 10.10.2006 r. Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 49, z 8.12.2006 r. Opinia MKUA – nr 8/2007 z 14.12.2007 r. Wyłożenie do publicznego wglądu – od 1.06.2010 do 30.06.2010 r....
116 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług dla terenów położonych w Lipniku, w rejonie składowiska odpadów komunalnych w Lipniku, pomiędzy ul. Krakowską a torem kolejowym

116 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług dla terenów położonych w Lipniku, w rejonie składowiska odpadów komunalnych w Lipniku, pomiędzy ul. Krakowską a torem kolejowym

i Tekst planu i Rysunek planu PROCEDURA Uchwała o przystąpieniu Nr LXIII/2070/2006 z dnia 10.10.2006 r. Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Bielsko-Biała, Nr 46, z 17.11.2006 r. Opinia MKUA – nr 12/2009 z 2.12.2009 r. Wyłożenie do publicznego wglądu – od...