123 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w północno-zachodniej części miasta, ograniczonego ulicami: Al. Generała Andersa, Bohaterów Monte Cassino, Okrężną, Sarni Stok, Zuchów w Bielsku-Białej

123 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w północno-zachodniej części miasta, ograniczonego ulicami: Al. Generała Andersa, Bohaterów Monte Cassino, Okrężną, Sarni Stok, Zuchów w Bielsku-Białej

i Uchwała planu i Rysunek planu PROCEDURA Uchwała o przystąpieniu – Nr V/84/2007 z 20.02.2007 r. Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Tygodnik Powiatowy Bielsko-Biała, Nr 117 21.05.2007 r. Opinia MKUA – nr 11/2009 z 2.12.2009 r. Wyłożenie do publicznego wglądu –...
122 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu przy północno-zachodniej granicy miasta, na wschód od ulicy Klubowej (zmiana nazwy na Aleję Gen. Andersa) do ulicy Bohaterów Monte Cassino w Bielsku-Białej

122 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu przy północno-zachodniej granicy miasta, na wschód od ulicy Klubowej (zmiana nazwy na Aleję Gen. Andersa) do ulicy Bohaterów Monte Cassino w Bielsku-Białej

i Tekst planu i Rysunek planu PROCEDURA Uchwała o przystąpieniu – Nr III/32/2006 z 28.12.2006 r. Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 56, z 7.03.2007 r. Wyłożenie do publicznego wglądu – od 27.06.2008 do 25.07.2008 r. Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni...
121 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług, obejmujący tereny położone w obrębie Komorowice Krakowskie, w rejonie boiska, pomiędzy ulicami Olimpijską i Laurową

121 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług, obejmujący tereny położone w obrębie Komorowice Krakowskie, w rejonie boiska, pomiędzy ulicami Olimpijską i Laurową

i Tekst planu i Rysunek planu PROCEDURA Uchwała o przystąpieniu – Nr LXIV/2122/2006 z 24.10.2006 r. Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Bielsko-Biała, Nr 44, z 3.11.2006 r. Opinia MKUA – nr 1/2007 z 14.03.2007 r. Wyłożenie do publicznego wglądu – od 4.06.2007 do...
120 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa, obejmujący tereny położone w obrębie Lipnik, w rejonie ulic: Lipnickiej, Tkaczy, Wiosennej, Świerkowej

120 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa, obejmujący tereny położone w obrębie Lipnik, w rejonie ulic: Lipnickiej, Tkaczy, Wiosennej, Świerkowej

i Tekst planu i Rysunek planu PROCEDURA Uchwała o przystąpieniu – Nr LXIV/2121/2006 z 24.10.2006 r. Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Bielsko-Biała, nr 44, z 3.11.2006 r. Opinia MKUA – nr 2/2007 z 14.03.2007 r. Wyłożenie do publicznego wglądu – od 14.05.2007 r....