183 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie komunikacji, obejmującego teren położony w Olszówce i Kamienicy, w rejonie projektowanej ulicy zbiorczej na przedłużeniu ulicy Długiej do ulicy Drobniewicza i połączeń komunikacyjnych do ulicy Olszówki

183 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie komunikacji, obejmującego teren położony w Olszówce i Kamienicy, w rejonie projektowanej ulicy zbiorczej na przedłużeniu ulicy Długiej do ulicy Drobniewicza i połączeń komunikacyjnych do ulicy Olszówki

i Uchwała planu PROCEDURA Uchwała o przystąpieniu – Nr X/164/2015 z 25.08.2015 r. Ogłoszenie w prasie – Magazyn samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 18/2015 z  11.09.2015 r. Wyłożenie do publicznego wglądu – od 1.07.2016 r. do 21.07.2016 r. Ogłoszenie w prasie – Magazyn...
181 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny pomiędzy linią kolejową, ulicami Paproci, Bystrzańską i Generała Maczka oraz potokiem Straceńskim, w obrębach Mikuszowice Krakowskie i Mikuszowice Śląskie w Bielsku-Białej

181 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny pomiędzy linią kolejową, ulicami Paproci, Bystrzańską i Generała Maczka oraz potokiem Straceńskim, w obrębach Mikuszowice Krakowskie i Mikuszowice Śląskie w Bielsku-Białej

i Uchwała planu PROCEDURA Uchwała o przystąpieniu – Nr VI/81/2015 z 24.03.2015 r. Ogłoszenie w prasie – Magazyn samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 11/2015 z 5.06.2015 r. Opinia MKUA – nr 2/2016 z 16.03.2016 r. Wyłożenie do publicznego wglądu – od 22.04.2016 do...