195 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren w rejonie ulic: Olszówka, Partyzantów, Startowej, Pocztowej i Podleśnej

195 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren w rejonie ulic: Olszówka, Partyzantów, Startowej, Pocztowej i Podleśnej

i Uchwała planu i Rysunek planu PROCEDURA Uchwała o przystąpieniu – Nr XXVIII/548/2017 z 25.04.2017 r. Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 10/2017 z 12.05.2017 r. Opinia MKUA – Nr 3/2018 z 20.02.2018 r. Wyłożenie do publicznego...