196 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Hałcnów przy ulicy Wyzwolenia, w rejonie ulicy Siostry Małgorzaty Szewczyk

196 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Hałcnów przy ulicy Wyzwolenia, w rejonie ulicy Siostry Małgorzaty Szewczyk

i Uchwała planu i Rysunek planu PROCEDURA Uchwała o przystąpieniu – Nr XXI/399/2016 z 27.09.2016 r. Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 21/2016 z 14.10.2016 r. Opinia MKUA – nr 17/2016 z 21.12.2016 r. Wyłożenie do publicznego wglądu – od...
195 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren w rejonie ulic: Olszówka, Partyzantów, Startowej, Pocztowej i Podleśnej

195 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren w rejonie ulic: Olszówka, Partyzantów, Startowej, Pocztowej i Podleśnej

i Uchwała planu i Rysunek planu PROCEDURA Uchwała o przystąpieniu – Nr XXVIII/548/2017 z 25.04.2017 r. Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 10/2017 z 12.05.2017 r. Opinia MKUA – Nr 3/2018 z 20.02.2018 r. Wyłożenie do publicznego wglądu – od...