Informacja z XXXIX sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

Informacja z XXXV sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

INFORMACJA: Rada Miejska w Bielsku-Białej na XXXV Sesji, która odbyła się 23 września 2021 r., podjęła następujące uchwały w zakresie planowania przestrzennego: w sprawie uchylenia uchwały nr XVII/324/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 kwietnia 2016 r. w...