253 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Starym Bielsku, na północ od ul. Jana Sobieskiego, w rejonie ul. Beresteckiej

253 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Starym Bielsku, na północ od ul. Jana Sobieskiego, w rejonie ul. Beresteckiej

OGŁOSZENIE: Prezydenta Miasta Bielska-Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Starym Bielsku, na północ od ul. Jana Sobieskiego, w rejonie ul. Beresteckiej Termin składania uwag...
269 zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Bielsku-Białej w zakresie mieszkalnictwa i usług, dla fragmentu terenu oznaczonego symbolem „E”, położonego pomiędzy ulicą Tarninową a ulicą Listopadową 

269 zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Bielsku-Białej w zakresie mieszkalnictwa i usług, dla fragmentu terenu oznaczonego symbolem „E”, położonego pomiędzy ulicą Tarninową a ulicą Listopadową 

i Tekst planu PROCEDURA Uchwała o przystąpieniu – Nr LII/1220/2022 z 22.12.2022 r. Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 1/2023 z 13.01.2023 r. Opinia MKUA – nr 6/2023 z 20.07.2023 Wyłożenie do publicznego wglądu – od 27.10.2023 do 16.11.2023...
268 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Komorowicach Krakowskich, w rejonie ulic Bestwińskiej, Maślaków i Samotnej

268 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Komorowicach Krakowskich, w rejonie ulic Bestwińskiej, Maślaków i Samotnej

i Tekst planu i Rysunek planu PROCEDURA Uchwała o przystąpieniu – Nr LII/1219/2022 z 22.12.2022 r. Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 1/2023 z 13.01.2023 r. Opinia MKUA – nr 2/2023 z 1.06.2023 Wyłożenie do publicznego wglądu – od 18.08.2023...