294_ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego Bielska-Białej

294_Plan ogólny Bielska-Białej

h Uchwała o przystąpieniu PROCEDURA Uchwała o przystąpieniu – Nr II/32/2024 z 23.05.2024 r. Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 12/2024 z 14.06.2024 r INFORMACJA Granice przystąpienia do sporządzenia planu obejmują obszar całej gminy...
253 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Starym Bielsku, na północ od ul. Jana Sobieskiego, w rejonie ul. Beresteckiej

253 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Starym Bielsku, na północ od ul. Jana Sobieskiego, w rejonie ul. Beresteckiej

OGŁOSZENIE: Prezydenta Miasta Bielska-Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Starym Bielsku, na północ od ul. Jana Sobieskiego, w rejonie ul. Beresteckiej Termin składania uwag...