269 zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Bielsku-Białej w zakresie mieszkalnictwa i usług, dla fragmentu terenu oznaczonego symbolem „E”, położonego pomiędzy ulicą Tarninową a ulicą Listopadową 

269 zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Bielsku-Białej w zakresie mieszkalnictwa i usług, dla fragmentu terenu oznaczonego symbolem „E”, położonego pomiędzy ulicą Tarninową a ulicą Listopadową 

i Uchwała o przystąpieniu PROCEDURA Uchwała o przystąpieniu – Nr LII/1220/2022 z 22.12.2022 r. Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 1/2023 z 13.01.2023 r. DO POBRANIA i Uchwała o...