252 Ogłoszenie – Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego przebieg wschodniej obwodowej Bielska-Białej w ciągu dróg ekspresowych S-1, S-69, na odcinku od węzła „Komorowice-Rosta” do „węzła Krakowska” – dla terenu przy ul. Ametystowej

252 Ogłoszenie – Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego przebieg wschodniej obwodowej Bielska-Białej w ciągu dróg ekspresowych S-1, S-69, na odcinku od węzła „Komorowice-Rosta” do „węzła Krakowska” – dla terenu przy ul. Ametystowej

OGŁOSZENIE: Prezydenta Miasta Bielska-Białej o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego przebieg wschodniej obwodowej Bielska-Białej w ciągu dróg ekspresowych S-1, S-69, na odcinku od węzła „Komorowice-Rosta”...
252 Ogłoszenie – Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego przebieg wschodniej obwodowej Bielska-Białej w ciągu dróg ekspresowych S-1, S-69, na odcinku od węzła „Komorowice-Rosta” do „węzła Krakowska” – dla terenu przy ul. Ametystowej

252 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego przebieg wschodniej obwodowej Bielska-Białej w ciągu dróg ekspresowych S-1, S-69, na odcinku od węzła „Komorowice-Rosta” do „węzła Krakowska” – dla terenu przy ul. Ametystowej

i Uchwała o przystąpieniu PROCEDURA Uchwała o przystąpieniu – Nr XXXVI/865/2021 z 21.10.2021 r. Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 22/2021 z 5.11.2021 r. s UWAGA Zmiana dotyczy planu nr 88 DO POBRANIA i Uchwała o przystąpieniu i Karta...