254 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Kamienicy, na południe od ulicy Młodzieżowej, w rejonie skrzyżowania z ul. Zbigniewa Cybulskiego

254 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Kamienicy, na południe od ulicy Młodzieżowej, w rejonie skrzyżowania z ul. Zbigniewa Cybulskiego

i Uchwała o przystąpieniu PROCEDURA Uchwała o przystąpieniu – Nr XXXVII/898/2021 z 18.11.2021 r.  Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 24/2021 z 3.12.2021 DO POBRANIA i Uchwała o przystąpieniu i Karta informacyjna i Ekofizjografia i...
250 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa i usług, obejmującego teren położony w Komorowicach Krakowskich w rejonie ulic Dusznickiej, Gwardzistów i Barkowskiej – dla terenu przy ul. Na Fermie

250 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa i usług, obejmującego teren położony w Komorowicach Krakowskich w rejonie ulic Dusznickiej, Gwardzistów i Barkowskiej – dla terenu przy ul. Na Fermie

i Uchwała o przystąpieniu PROCEDURA Uchwała o przystąpieniu – Nr XXXVII/897/2021 z 18.11.2021 r.  Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 24/2021 z 3.12.2021 s UWAGA Zmiana dotyczy planu nr 67 DO POBRANIA i Uchwała o przystąpieniu i Karta...

249 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie komunikacji, obejmujący teren położony w Olszówce i Kamienicy, w rejonie projektowanej ulicy zbiorczej na przedłużeniu ulicy Długiej do ulicy Drobniewicza i połączeń komunikacyjnych do ulicy Olszówki

i Uchwała o przystąpieniu PROCEDURA Uchwała o przystąpieniu – Nr XXXVII/900/2021 z 18.11.2021 r. Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 24/2021 z 3.12.2021 s UWAGA Zmiana dotyczy planu nr 111 DO POBRANIA i Uchwała o przystąpieniu i Karta...
251 Ogłoszenie – Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego między Aleją gen. Władysława Andersa i ul. Zuchów, w rejonie ul. Rejsowej

251 Ogłoszenie – Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego między Aleją gen. Władysława Andersa i ul. Zuchów, w rejonie ul. Rejsowej

OGŁOSZENIE: Prezydenta Miasta Bielska-Białej o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego między Aleją gen. Władysława Andersa i ul. Zuchów, w rejonie ul. Rejsowej Termin składania wniosków – 30...