261 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu poprzemysłowego położonego pomiędzy ul. Komorowicką a rzeką Białą, na południe od ul. Rzeźniczej

261 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu poprzemysłowego położonego pomiędzy ul. Komorowicką a rzeką Białą, na południe od ul. Rzeźniczej

i Uchwała o przystąpieniu PROCEDURA Uchwała o przystąpieniu – Nr XXXIX/938/2021 z 21.12.2021 r. Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 26/2021 z 31.12.2021 r. DO POBRANIA i Uchwała o przystąpieniu i Karta informacyjna i Ekofizjografia i...
258 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na południe od skrzyżowania ul. Partyzantów z ul. Karpacką, po zachodniej stronie ul. Partyzantów

258 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na południe od skrzyżowania ul. Partyzantów z ul. Karpacką, po zachodniej stronie ul. Partyzantów

i Uchwała o przystąpieniu PROCEDURA Uchwała o przystąpieniu – Nr XXXIX/934/2021 z 21.12.2021 r. Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 26/2021 z 31.12.2021 r. DO POBRANIA i Uchwała o przystąpieniu i Karta informacyjna i Ekofizjografia i...
257 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren w rejonie ulic: Olszówka, Partyzantów, Startowej, Pocztowej i Podleśnej – w rejonie ul. Różanej

257 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren w rejonie ulic: Olszówka, Partyzantów, Startowej, Pocztowej i Podleśnej – w rejonie ul. Różanej

i Uchwała o przystąpieniu PROCEDURA Uchwała o przystąpieniu – Nr XXXIX/935/2021 z 21.12.2021 r. Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 26/2021 z 31.12.2021 r. Opinia MKUA – nr 4/2022 z 12.05.2022 r s UWAGA Zmiana dotyczy planu nr 131 DO POBRANIA...