199 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie przemysłu i rzemiosła w  Wapienicy, obejmującego tereny położone w gminach katastralnych Międzyrzecze Górne i Wapienica, przy ulicy Bohaterów Monte Cassino i Zwierzynieckiej

199 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie przemysłu i rzemiosła w Wapienicy, obejmującego tereny położone w gminach katastralnych Międzyrzecze Górne i Wapienica, przy ulicy Bohaterów Monte Cassino i Zwierzynieckiej

i Tekst planu PROCEDURA Uchwała o przystąpieniu – Nr XXVII/525/2017 z 21.03.2017 r. Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 8/2017 z 14.04.2017 r. Opinia MKUA – na podstawie art. 25 ust.3 ustawy z 27.03.2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu...
159 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wprowadzający zakaz zabudowy, w celu ochrony terenu zieleni w rejonie potoku Krzywa w Bielsku-Białej, na wschód od drogi ekspresowej S-69 i na północ od torów kolejowych

159 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wprowadzający zakaz zabudowy, w celu ochrony terenu zieleni w rejonie potoku Krzywa w Bielsku-Białej, na wschód od drogi ekspresowej S-69 i na północ od torów kolejowych

i Tekst planu i Rysunek planu PROCEDURA Uchwała o przystąpieniu – Nr XXIV/627/2012 z 27.11.2012 r. Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Bielsko-Biała nasze miasto, z 7.12.2012 r. Opinia MKUA – nr 4/2014 z 5.02.2014 r. Wyłożenie do publicznego wglądu – od...

158 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący tereny położone w rejonie potoku Kamienickiego II, między al. Gen. Władysława Andersa i ul. Gościnną (etap II)

h Uchwała o uchyleniu PROCEDURA Uchwała o przystąpieniu  –  Nr  XX/524/2012 z  26.06.2012 r. Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Bielsko-Biała nasze miasto, z 13.07.2012 r. Wyłożenie do publicznego wglądu – od 1.07.2013 r. do 29.07.2013 r. Ogłoszenie w...