253 Ogłoszenie – Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Starym Bielsku, na północ od ul. Jana Sobieskiego, w rejonie ul. Beresteckiej

253 Ogłoszenie – Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Starym Bielsku, na północ od ul. Jana Sobieskiego, w rejonie ul. Beresteckiej

OGŁOSZENIE: Prezydenta Miasta Bielska-Białej w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Starym Bielsku, na północ od ul. Jana Sobieskiego, w rejonie ul. Beresteckiej Termin składania wniosków – 21...
256 Ogłoszenie – Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Starym Bielsku i Aleksandrowicach – dla terenów położonych w rejonie ulic: Piastowskiej, Jana Sobieskiego, Piastów Śląskich, Kasztanowej oraz Kazimierza Brodzińskiego i Bukowej

256 Ogłoszenie – Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Starym Bielsku i Aleksandrowicach – dla terenów położonych w rejonie ulic: Piastowskiej, Jana Sobieskiego, Piastów Śląskich, Kasztanowej oraz Kazimierza Brodzińskiego i Bukowej

OGŁOSZENIE: Prezydenta Miasta Bielska-Białej w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Piastowskiej, Jana Sobieskiego, Piastów Śląskich, Kasztanowej oraz Kazimierza Brodzińskiego i...
257 Ogłoszenie – Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren w rejonie ulic: Olszówka, Partyzantów, Startowej, Pocztowej i Podleśnej – w rejonie ul. Różanej

257 Ogłoszenie – Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren w rejonie ulic: Olszówka, Partyzantów, Startowej, Pocztowej i Podleśnej – w rejonie ul. Różanej

OGŁOSZENIE: Prezydenta Miasta Bielska-Białej w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren w rejonie ulic: Olszówka, Partyzantów, Startowej, Pocztowej i Podleśnej – w rejonie ul. Różanej Termin...
258 Ogłoszenie – Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na południe od skrzyżowania ul. Partyzantów z ul. Karpacką, po zachodniej stronie ul. Partyzantów

258 Ogłoszenie – Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na południe od skrzyżowania ul. Partyzantów z ul. Karpacką, po zachodniej stronie ul. Partyzantów

OGŁOSZENIE: Prezydenta Miasta Bielska-Białej w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na południe od skrzyżowania ul. Partyzantów z ul. Karpacką, po zachodniej stronie ul. Partyzantów Termin...
259 Ogłoszenie – Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów zieleni przy potoku Mireckiego, w rejonie Alei gen. Władysława Andersa

259 Ogłoszenie – Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów zieleni przy potoku Mireckiego, w rejonie Alei gen. Władysława Andersa

OGŁOSZENIE: Prezydenta Miasta Bielska-Białej w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zieleni przy potoku Mireckiego, w rejonie Alei gen. Władysława Andersa Termin składania wniosków – 21 stycznia 2022 r....