131 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren w rejonie ulic: Olszówka, Partyzantów, Startowej, Pocztowej i Podleśnej

131 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren w rejonie ulic: Olszówka, Partyzantów, Startowej, Pocztowej i Podleśnej

i Uchwała planu i Rysunek planu PROCEDURA Uchwała o przystąpieniu – Nr XXXVII/896/2009 z dnia 17.02.2009 r. Ogłoszenie w prasie – 27.02.2009 (Nr 9, Dziennik Zachodni, Tygodnik Powiatowy Bielsko-Biała) Opinia MKUA – nr 9/2009 z 1.12.2009 r. Wyłożenie do publicznego...