150 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Międzyrzecze Górne, w rejonie węzła „Międzyrzecka”

150 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Międzyrzecze Górne, w rejonie węzła „Międzyrzecka”

i Tekst planu i Rysunek planu PROCEDURA Uchwała o przystąpieniu – Nr VII/141/2011 z 17.05.2011 r. Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Tygodnik Powiatowy Bielsko-Biała, Nr 24, z 17.06.2011 r. Opinia MKUA – nr 12/2011 z 16.12.2011 r. Wyłożenie do publicznego wglądu...
149 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa i usług, obejmujący tereny położone w obrębie Komorowice Krakowskie w rejonie ulic: Hałcnowskiej, Braterskiej, Bliźniaczej

149 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa i usług, obejmujący tereny położone w obrębie Komorowice Krakowskie w rejonie ulic: Hałcnowskiej, Braterskiej, Bliźniaczej

i Uchwała planu i Rysunek planu PROCEDURA Uchwała o przystąpieniu – Nr VII/140/2011 z 17.05.2011 r. Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Tygodnik Powiatowy Bielsko-Biała, Nr 23, z 10.06.2011 r. Opinia MKUA – nr 14/2011 z 16.12.2011 r. Wyłożenie do publicznego...
148 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa i usług obejmującego tereny położone w gminie katastralnej Komorowice Krakowskie w rejonie ulic Samotnej i Groszkowej

148 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa i usług obejmującego tereny położone w gminie katastralnej Komorowice Krakowskie w rejonie ulic Samotnej i Groszkowej

i Uchwała planu i Rysunek planu PROCEDURA Uchwała o przystąpieniu – Nr VII/139/2011 z 17.05.2011 r. Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Tygodnik Powiatowy Bielsko-Biała, Nr 23, z 10.06.2011 r. Opinia MKUA – nr 11/2011 z 25.11.2011 r. Wyłożenie do publicznego...
147 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa i usług w Wapienicy przy ulicy Cieszyńskiej i zachodniej granicy miasta

147 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa i usług w Wapienicy przy ulicy Cieszyńskiej i zachodniej granicy miasta

i Tekst planu i Rysunek planu PROCEDURA Uchwała o przystąpieniu – Nr V/87/2011 z 8.03.2011 r. Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Tygodnik Powiatowy Bielsko-Biała, Nr 12, z 25.03.2011 r. Opinia MKUA – nr 5/2011 z 27.06.2011 r. Wyłożenie do publicznego wglądu – od...
146 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego przebieg wschodniej obwodowej Bielska-Białej w ciągu dróg ekspresowych S-1, S-69 na odcinku od węzła „Komorowice- Rosta” do węzła „Krakowska”, dla terenów położonych w rejonie ul. Grabowej

146 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego przebieg wschodniej obwodowej Bielska-Białej w ciągu dróg ekspresowych S-1, S-69 na odcinku od węzła „Komorowice- Rosta” do węzła „Krakowska”, dla terenów położonych w rejonie ul. Grabowej

i Uchwała planu PROCEDURA Uchwała o przystąpieniu – Nr III/28/2010 z 28.12.2010 r. Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Tygodnik Powiatowy Bielsko-Biała, Nr 8, z 25.02.2011 r. Opinia MKUA – nr 9/2011 z 25.11.2011 r. Wyłożenie do publicznego wglądu – od 16.04.2012...