156 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren położony pomiędzy ulicami: Cieszyńską, Smolną, Olszową, Lotniczą, Zwardońską, Antyczną i rejonem ulic: Wierzbowej i Pieczarkowej oraz zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren położony pomiędzy ulicami: Karpacką, Skarpową, ciekiem bez nazwy w rejonie ulic Rucianej, ul. Jeżynową oraz Zwardońską i rejonem ulic Altanowej i Rajskiej

156 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren położony pomiędzy ulicami: Cieszyńską, Smolną, Olszową, Lotniczą, Zwardońską, Antyczną i rejonem ulic: Wierzbowej i Pieczarkowej oraz zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren położony pomiędzy ulicami: Karpacką, Skarpową, ciekiem bez nazwy w rejonie ulic Rucianej, ul. Jeżynową oraz Zwardońską i rejonem ulic Altanowej i Rajskiej

i Uchwała planu PROCEDURA Uchwała o przystąpieniu – Nr XIX/485/2012 z 29.05.2012 r. Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Bielsko-Biała nasze miasto, z 8.06.2012 r. Wyłożenie do publicznego wglądu – od 28.01.2013 r. do 25.02.2013 r. Ogłoszenie w prasie –...
155 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący tereny w sąsiedztwie bulwarów rzeki Białej, w rejonie ulic Partyzantów i Leszczyńskiej

155 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący tereny w sąsiedztwie bulwarów rzeki Białej, w rejonie ulic Partyzantów i Leszczyńskiej

i Uchwała planu i Rysunek planu PROCEDURA Uchwała o przystąpieniu  –  Nr XVIII/464/2012 z 24.04.2012 r. Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Bielsko-Biała nasze miasto, z 1.06.2012 r. Opinia MKUA – Nr 1/2014 z 23.01.2014 r. Wyłożenie do publicznego wglądu –...
151 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa i usług, obejmujący tereny położone w obrębie Kamienica, w rejonie ulicy Gościnnej i potoku Dębowiec

151 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa i usług, obejmujący tereny położone w obrębie Kamienica, w rejonie ulicy Gościnnej i potoku Dębowiec

i Uchwała planu i Rysunek planu PROCEDURA Uchwała o przystąpieniu – Nr VII/142/2011 z 17.05.2011 r. Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Tygodnik Powiatowy Bielsko-Biała, Nr 23, z 10.06.2011 r. Opinia MKUA – nr 10/2011 z 25.11.2011 r. Wyłożenie do publicznego...