159 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wprowadzający zakaz zabudowy, w celu ochrony terenu zieleni w rejonie potoku Krzywa w Bielsku-Białej, na wschód od drogi ekspresowej S-69 i na północ od torów kolejowych

159 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wprowadzający zakaz zabudowy, w celu ochrony terenu zieleni w rejonie potoku Krzywa w Bielsku-Białej, na wschód od drogi ekspresowej S-69 i na północ od torów kolejowych

i Uchwała planu i Rysunek planu PROCEDURA Uchwała o przystąpieniu – Nr XXIV/627/2012 z 27.11.2012 r. Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Bielsko-Biała nasze miasto, z 7.12.2012 r. Opinia MKUA – nr 4/2014 z 5.02.2014 r. Wyłożenie do publicznego wglądu –...
158 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący tereny położone w rejonie potoku Kamienickiego II, między al. Gen. Władysława Andersa i ul. Gościnną

158 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący tereny położone w rejonie potoku Kamienickiego II, między al. Gen. Władysława Andersa i ul. Gościnną

i Uchwała o przystąpieniu PROCEDURA Uchwała o przystąpieniu  –  Nr  XX/524/2012 z  26.06.2012 r. Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Bielsko-Biała nasze miasto, z 13.07.2012 r. Wyłożenie do publicznego wglądu – od 1.07.2013 r. do 29.07.2013 r....
156 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren położony pomiędzy ulicami: Cieszyńską, Smolną, Olszową, Lotniczą, Zwardońską, Antyczną i rejonem ulic: Wierzbowej i Pieczarkowej oraz zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren położony pomiędzy ulicami: Karpacką, Skarpową, ciekiem bez nazwy w rejonie ulic Rucianej, ul. Jeżynową oraz Zwardońską i rejonem ulic Altanowej i Rajskiej

156 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren położony pomiędzy ulicami: Cieszyńską, Smolną, Olszową, Lotniczą, Zwardońską, Antyczną i rejonem ulic: Wierzbowej i Pieczarkowej oraz zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren położony pomiędzy ulicami: Karpacką, Skarpową, ciekiem bez nazwy w rejonie ulic Rucianej, ul. Jeżynową oraz Zwardońską i rejonem ulic Altanowej i Rajskiej

i Uchwała planu PROCEDURA Uchwała o przystąpieniu – Nr XIX/485/2012 z 29.05.2012 r. Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Bielsko-Biała nasze miasto, z 8.06.2012 r. Wyłożenie do publicznego wglądu – od 28.01.2013 r. do 25.02.2013 r. Ogłoszenie w prasie –...