199 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie przemysłu i rzemiosła w  Wapienicy, obejmującego tereny położone w gminach katastralnych Międzyrzecze Górne i Wapienica, przy ulicy Bohaterów Monte Cassino i Zwierzynieckiej

199 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie przemysłu i rzemiosła w Wapienicy, obejmującego tereny położone w gminach katastralnych Międzyrzecze Górne i Wapienica, przy ulicy Bohaterów Monte Cassino i Zwierzynieckiej

i Uchwała planu PROCEDURA Uchwała o przystąpieniu – Nr XXVII/525/2017 z 21.03.2017 r. Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 8/2017 z 14.04.2017 r. Opinia MKUA – na podstawie art. 25 ust.3 ustawy z 27.03.2003 roku o planowaniu i...