216  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Stare Bielsko, przy ulicy Bohaterów Monte Cassino i Rudawka, na wschód od rzeki Wapienica

216 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Stare Bielsko, przy ulicy Bohaterów Monte Cassino i Rudawka, na wschód od rzeki Wapienica

i Uchwała o przystąpieniu PROCEDURA Uchwała o przystąpieniu – XLI/821/2018 z 22.05.2018 r. Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 13/2018 z 22.06.2018 r. DO POBRANIA i Uchwała o przystąpieniu i Karta informacyjna i Uzgodnienie zakresu prognozy...