225 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Akademii Umiejętności, Lipnickiej, Marii Skłodowskiej-Curie

i Uchwała planu i Rysunek planu PROCEDURA Uchwała o przystąpieniu – Nr XI/214/2019  z dnia 24.09.2019 r. Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 21/2019 z 18.10.2019 r. Opinia MKUA –  na podstawie art. 25 ust.3 ustawy z 27.03.2003 r. o...
221 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Krakowskiej, w rejonie składowiska odpadów komunalnych w Lipniku

221 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Krakowskiej, w rejonie składowiska odpadów komunalnych w Lipniku

i Uchwała o przystąpieniu PROCEDURA Uchwała o przystąpieniu – Nr XLII/850/2018 z 19.06.2018 r. Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 14/2018 z 6.07.2018 r. s UWAGA Plan zmieni ustalenia planu 116 DO POBRANIA i Uchwała o przystąpieniu i Karta...
220 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Kamienica na południe od ulicy Gościnnej,  w rejonie ulicy Kolistej

220 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Kamienica na południe od ulicy Gościnnej, w rejonie ulicy Kolistej

i Uchwała planu i Rysunek planu PROCEDURA Uchwała o przystąpieniu – Nr XLII/847/2018 z 19.06.2018 r. Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 14/2018 z 6.07.2018 r. Opinia MKUA – Nr 0/2019 z 9.10.2019 Wyłożenie do publicznego wglądu – od...