232 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Wapienicy, pomiędzy ulicą Bohaterów Monte Cassino, ulicą Alabastrową, linią kolejową relacji Bielsko-Biała – Cieszyn, a ulicą Lajkonika, w obrębach Wapienica i Międzyrzecze Górne

232 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Wapienicy, pomiędzy ulicą Bohaterów Monte Cassino, ulicą Alabastrową, linią kolejową relacji Bielsko-Biała – Cieszyn, a ulicą Lajkonika, w obrębach Wapienica i Międzyrzecze Górne

i Uchwała planu i Rysunek planu PROCEDURA Uchwała o przystąpieniu – Nr XIV/316/2019 z 17.12.2019 r. Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 2/2020 z 24.01.2020 r. Ogłoszenie o wyłożeniu – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 8/476 z 23.04.2021...
230 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Józefa Lompy, Cieszyńskiej, gen. Władysława Sikorskiego

230 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Józefa Lompy, Cieszyńskiej, gen. Władysława Sikorskiego

i Uchwała o przystąpieniu PROCEDURA Uchwała o przystąpieniu – Nr XII 253/2019 z 22.10.2019 r Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 23/2019 z 15.11.2019 r. DO POBRANIA i Uchwała o przystąpieniu i Karta informacyjna i Ekofizjografia i Uzgodnienie...