234 Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów, których granice wskazano po zaktualizowaniu stref ochrony archeologicznej oraz gminnej ewidencji zabytków

234 Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów, których granice wskazano po zaktualizowaniu stref ochrony archeologicznej oraz gminnej ewidencji zabytków

i Uchwała planu i Rysunek planu PROCEDURA Uchwała o przystąpieniu – Nr XIX/445/2020 Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 12/2020 z 26.06.2020 r.z 26.05.2020 r. Opinia MKUA – na podstawie art. 25 ust.3 ustawy z 27.03.2003 r. o...
233 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na północ od skrzyżowania ul. Wyzwolenia z ul. Józefa Piłsudskiego, po zachodniej stronie ul. Wyzwolenia

233 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na północ od skrzyżowania ul. Wyzwolenia z ul. Józefa Piłsudskiego, po zachodniej stronie ul. Wyzwolenia

i Uchwała planu i Rysunek planu PROCEDURA Uchwała o przystąpieniu – Nr XIV/317/2019 z 17.12.2019 r. Opinia MKUA – na podstawie art. 25 ust.3 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym Wyłożenie do publicznego wglądu – od...
232 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Wapienicy, pomiędzy ulicą Bohaterów Monte Cassino, ulicą Alabastrową, linią kolejową relacji Bielsko-Biała – Cieszyn, a ulicą Lajkonika, w obrębach Wapienica i Międzyrzecze Górne

232 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Wapienicy, pomiędzy ulicą Bohaterów Monte Cassino, ulicą Alabastrową, linią kolejową relacji Bielsko-Biała – Cieszyn, a ulicą Lajkonika, w obrębach Wapienica i Międzyrzecze Górne

i Uchwała planu i Rysunek planu PROCEDURA Uchwała o przystąpieniu – Nr XIV/316/2019 z 17.12.2019 r. Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 2/2020 z 24.01.2020 r. Ogłoszenie o wyłożeniu – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 8/476 z...