276 ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Hałcnowa – dla terenu położonego w rejonie ul. Serdecznej

276 ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Hałcnowa – dla terenu położonego w rejonie ul. Serdecznej

OGŁOSZENIE: Prezydenta Miasta Bielska-Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Hałcnowa – dla terenu położonego w rejonie ul. Serdecznej Termin składania uwag – 29 grudnia 2023 r. Link do...
265 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Wapienicy, w rejonie ulic Relaksowej i Wypoczynkowej

265 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Wapienicy, w rejonie ulic Relaksowej i Wypoczynkowej

OGŁOSZENIE: Prezydenta Miasta Bielska-Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Wapienicy, w rejonie ulic Relaksowej i Wypoczynkowej Termin składania uwag – 3 stycznia 2024 r....
281 ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia  zmiany miejscowego planu zagospodarowania dla terenu położonego między ul. Piekarską, ul.Wyzwolenia, terenem PKP i terenem zieleni

281 ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania dla terenu położonego między ul. Piekarską, ul.Wyzwolenia, terenem PKP i terenem zieleni

OGŁOSZENIE: Prezydenta Miasta Bielska-Białej o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego między ul. Piekarską, ul.Wyzwolenia, terenem PKP i terenem zieleni Termin składania wniosków do dnia 24...
279  ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Legionów, na południe od ulicy Teodora Tomasza Jeża

279 ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Legionów, na południe od ulicy Teodora Tomasza Jeża

OGŁOSZENIE: Prezydenta Miasta Bielska-Białej o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Legionów, na południe od ulicy Teodora Tomasza Jeża Termin składania wniosków do dnia 24 listopada 2023 r....