238 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  terenu położonego w północno-zachodniej części miasta, ograniczonego ulicami: Al. Generała Andersa, Bohaterów Monte Cassino, Okrężną, Sarni Stok, Zuchów w Bielsku-Białej

238 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w północno-zachodniej części miasta, ograniczonego ulicami: Al. Generała Andersa, Bohaterów Monte Cassino, Okrężną, Sarni Stok, Zuchów w Bielsku-Białej

i Uchwała o przystąpieniu PROCEDURA Uchwała o przystąpieniu – Nr XXI/558/2020 z 25.08.2020 r. Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 19/2020 z 18.09.2020 r. s UWAGA Zmiana dotyczy planu nr 123 DO POBRANIA i Uchwała o...
237 Zmiana miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego przebieg wschodniej obwodowej Bielska-Białej w ciągu dróg ekspresowych S-1, S-69, na odcinku od węzła „Komorowice-Rosta” do „węzła Krakowska”

237 Zmiana miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego przebieg wschodniej obwodowej Bielska-Białej w ciągu dróg ekspresowych S-1, S-69, na odcinku od węzła „Komorowice-Rosta” do „węzła Krakowska”

i Uchwała o przystąpieniu PROCEDURA Uchwała o przystąpieniu – Nr XXII/570/2020 z 22.09.2020 r.   Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 21/2020 z 16.10.2020 r. s UWAGA Zmiana dotyczy planu nr 88 DO POBRANIA i Uchwała o...