230 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Józefa Lompy, Cieszyńskiej, gen. Władysława Sikorskiego

230 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Józefa Lompy, Cieszyńskiej, gen. Władysława Sikorskiego

OGŁOSZENIE: Prezydenta Miasta Bielska-Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Józefa Lompy, Cieszyńskiej, gen. Władysława Sikorskiego Termin składania uwag – 16...