263 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Poligonowej, Żołnierskiej i Bibliotecznej

263 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Poligonowej, Żołnierskiej i Bibliotecznej

OGŁOSZENIE: Prezydenta Miasta Bielska-Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Poligonowej, Żołnierskiej i Bibliotecznej Termin składania uwag – 5 kwietnia 2024 r....
287 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na południe od Wzgórza Trzy Lipki w rejonie ulicy Juhasów, Pienińskiej, Muszlowej w obrębie Stare Bielsko – dla terenu położonego w rejonie ulic Pienińska i Muszlowa

287 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na południe od Wzgórza Trzy Lipki w rejonie ulicy Juhasów, Pienińskiej, Muszlowej w obrębie Stare Bielsko – dla terenu położonego w rejonie ulic Pienińska i Muszlowa

i Uchwała o przystąpieniu PROCEDURA Uchwała o przystąpieniu – Nr LXVIII/1543/2024 z 22.02.2024 r Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 5/2024 z 8.03.2024 DO POBRANIA i Uchwała o...