264 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Hałcnowie, w rejonie skrzyżowania ulicy Wyzwolenia z ulicą Siostry Małgorzaty Szewczyk.

264 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Hałcnowie, w rejonie skrzyżowania ulicy Wyzwolenia z ulicą Siostry Małgorzaty Szewczyk.

OGŁOSZENIE: Prezydenta Miasta Bielska-Białej o przystąpieniu do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Hałcnowie, w rejonie skrzyżowania ulicy Wyzwolenia z ulicą Siostry Małgorzaty Szewczyk Termin składania...