238 Ogłoszenie – Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w północno-zachodniej części miasta, ograniczonego ulicami: Al. Generała Andersa, Bohaterów Monte Cassino, Okrężną, Sarni Stok, Zuchów w Bielsku-Białej

  1. Home
  2. /
  3. Ogłoszenia
  4. /
  5. Ogłoszenia o wyłożeniu
  6. /
  7. 238 Ogłoszenie – Zmiana...

OGŁOSZENIE: Prezydenta Miasta Bielska-Białej

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  terenu położonego w północno-zachodniej części miasta, ograniczonego ulicami: Al. Generała Andersa, Bohaterów Monte Cassino, Okrężną, Sarni Stok, Zuchów w Bielsku-Białej

Termin składania uwag – 30 sierpnia 2021 r.

Link do ogłoszenia

Linki (aktywny w okresie wyłożenia) do:

  • projektu uchwały ws. zmiany planu.

Link do uzgodnienia odstąpienia od prognozy oddziaływania na środowisko