243 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego bielskiej Starówki

  1. Home
  2. /
  3. BIP
  4. /
  5. Plany obowiązujące
  6. /
  7. 243 Zmiana miejscowego planu...
i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
s

UWAGA

Plan zmienia część ustaleń planu nr 6

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała planu z załącznikami

i

Uzasadnienie do uchwały

i

Karta informacyjna

i

Ekofizjografia

i

Uzgodnienie odstąpienia od wykonywania prognozy

i

Opinia RDOŚ i PPIS

i

Uzasadnienie

i

Podsumowanie

i

Dane przestrzenne