015a Zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej w zakresie mieszkalnictwa (zmiany punktowe)

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 015a Zmiany miejscowego planu...
i

Tekst planu - 15a

i

Rysunek planu - 15a

i

Tekst planu - 15c

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr XLVII/550/97 z dnia 9.07.1997 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, z 29.09.1997 r.

 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 30.03.1997 do 27.04.1997 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 69, z 23.03.1998

 • Rozpatrzenie zarzutów i protestów – 16.06.1998 r.

  Uchwalenie:

 • 1) uchwała nr LXII/838/98 z 16.06.1998 r.

 • 2) uchwała nr IV/17/98 z 1.12.1998 r.,

 • 3) zmiana uchwała z 31.08.1999 r. Nr XVII/196/99

  Ogłoszenie w. Dz. Urz

 • 1) ogł. Dz. Urz. WB 18/98 z 14.10.1998 r.

 • 2) ogł. Dz. Urz. WB 22/98 z 21.12.1998 r.

 • 3) ogł. Dz. Urz. WŚ 19/2000 z 31.05.2000 r.

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała planu z załącznikami

i

Karta informacyjna

i

Dane przestrzenne