292 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren Śródmieścia Białej, położony pomiędzy ulicami: Towarzystwa Szkoły Ludowej, Piłsudskiego, Jagiełły, Lwowską, ks. Stojałowskiego (z Placem Ratuszowym) i rzeką Białą jako zachodnią granicą planu – w zakresie ustaleń konserwatorskich dla budynku położonego przy Placu Wojska Polskiego 9

  1. Home
  2. /
  3. Plany sporządzane
  4. /
  5. 292 Zmiana miejscowego planu...
h

Uchwała o przystąpieniu

PROCEDURA
  • Uchwała o przystąpieniu – Nr III/65/2024 z 27.06.2024
  • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy w Bielsku-Białej Nr 14/2024 z 12.07.2024 r.
s

UWAGA!!!

Plan zmieni ustalenia planu nr 125

DO POBRANIA

h

Uchwała o przystąpieniu