289 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w północno-zachodniej części miasta, ograniczonego ulicami: Al. Generała Andersa, Bohaterów Monte Cassino, Okrężną, Sarni Stok, Zuchów w Bielsku-Białej – dla obszaru położonego w rejonie ulic Pienińskiej i Juhasów

  1. Home
  2. /
  3. Plany sporządzane
  4. /
  5. 289 Zmiana miejscowego planu...
h

Uchwała o przystąpieniu

PROCEDURA
  • Uchwała o przystąpieniu – Nr LXIX/1571/2024 z 19.03.2024 r.
  • Ogłoszenie w prasie – – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 7/2024 z 5.04.2024
s

UWAGA!!!

Plan zmieni ustalenia planu nr 123

DO POBRANIA

h

Uchwała o przystąpieniu