288 ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Władysława Broniewskiego, na południe od ulicy PCK

  1. Home
  2. /
  3. Ogłoszenia archiwalne
  4. /
  5. Archiwalne przystąpienia
  6. /
  7. 288 ogłoszenie o przystąpieniu...

OGŁOSZENIE: Prezydenta Miasta Bielska-Białej

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Władysława Broniewskiego, na południe od ulicy PCK

Termin składania wniosków do dnia 26 kwietnia 2024 r.

Link do ogłoszenia