286 ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Wapienicy, pomiędzy ulicą Bohaterów Monte Cassino, ulicą Alabastrową, linią kolejową relacji Bielsko-Biała-Cieszyn a ulicą Lajkonika, w obrębach Wapienica i Międzyrzecze Górne

  1. Home
  2. /
  3. Ogłoszenia archiwalne
  4. /
  5. Archiwalne przystąpienia
  6. /
  7. 286 ogłoszenie o przystąpieniu...

OGŁOSZENIE: Prezydenta Miasta Bielska-Białej

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Wapienicy, pomiędzy ulicą Bohaterów Monte Cassino, ulicą Alabastrową, linią kolejową relacji Bielsko-Biała-Cieszyn a ulicą Lajkonika, w obrębach Wapienica i Międzyrzecze Górne

Termin składania wniosków do dnia 29 marca  2024 r.

Link do ogłoszenia