285 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Komorowicach Krakowskich w rejonie ulic Jasna Rola i Bagienna – przekazanie do uzgodnienia i opiniowania

ZAŁĄCZNIKI

h

Projekt uchwały z uzasadnieniem_21_06_2024

h

Sanepid_odstąpienie

h

RDOŚ_odstąpienie