281 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego między ul. Piekarską, ul.Wyzwolenia, terenem PKP i terenem zieleni

  1. Home
  2. /
  3. Plany sporządzane
  4. /
  5. 281 Zmiana miejscowego...
i

Uchwała o przystąpieniu

PROCEDURA
  • Uchwała o przystąpieniu – Nr LXIV/1436/2023 z 19.10.2023 r.

  • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 22/2023 z 3.11.2023
s

UWAGA

Zmiana dotyczy planu nr 177

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu