281 ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania dla terenu położonego między ul. Piekarską, ul.Wyzwolenia, terenem PKP i terenem zieleni

  1. Home
  2. /
  3. Ogłoszenia archiwalne
  4. /
  5. Archiwalne przystąpienia
  6. /
  7. 281 ogłoszenie o przystąpieniu...

OGŁOSZENIE: Prezydenta Miasta Bielska-Białej

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego między ul. Piekarską, ul.Wyzwolenia, terenem PKP i terenem zieleni

Termin składania wniosków do dnia 24 listopada 2023 r.

Link do ogłoszenia