279 ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Legionów, na południe od ulicy Teodora Tomasza Jeża

OGŁOSZENIE: Prezydenta Miasta Bielska-Białej

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Legionów, na południe od ulicy Teodora Tomasza Jeża

Termin składania wniosków do dnia 24 listopada 2023 r.

Link do ogłoszenia