278 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren Śródmieścia Białej, położony pomiędzy ulicami: Towarzystwa Szkoły Ludowej, Piłsudskiego, Jagiełły, Lwowską, ks. Stojałowskiego (z Placem Ratuszowym) i rzeką Białą jako zachodnią granicą planu – dla budynku położonego przy ulicy 11 Listopada 45

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 278 Zmiana miejscowego planu...
h

Tekst planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu –Nr LXI/1377/2023 z 28 czerwca 2023r.
 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 14/2023 z 14.07.2023 r.
 • Opinia MKUA – nr 11/2023 z 29.08.2023 r.
 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 28.11.2023 do 18.12.2023 r.
 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 23/2023 z 3.11.2023
 • Uchwalenie– uchwała Nr LXVIII/1547/2024 z 22 lutego 2024 r.
 • Ogłoszenie: Dz. Urz. Woj. Śl., poz. 1786 z 05.03.2024 r.
s

UWAGA!!!

Zmiana dotyczy planu nr 125

DO POBRANIA

h

Uchwała o przystąpieniu

h

Uchwała z załącznikami

h

Uzasadnienie do uchwały

h

Karta informacyjna

h

Ekofizjografia

h

Uzgodnienia odstąpienia od wykonywania prognozy

h

Opinia RDOŚ i PPIS

h

Uzasadnienie

h

Podsumowanie