277 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług dla terenów położonych w Lipniku, w rejonie składowiska odpadów komunalnych, pomiędzy ul. Krakowską a torem kolejowym – dla obszaru gospodarki odpadami  ze składowiskiem odpadów

  1. Home
  2. /
  3. Plany sporządzane
  4. /
  5. 277 Zmiana miejscowego planu...
h

Uchwała o przystąpieniu

PROCEDURA
  • Uchwała o przystąpieniu – Nr LXI/1376/2023 z 28 czerwca 2023 r.
  • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 14/2023 z 14.07.2023 r.
  • Opinia MKUA – nr 00/2023 z 14.09.2023 r.
s

UWAGA!!!

Zmiana dotyczy planu nr 116

Wniosek ZGO – OZE do 500 kW

DO POBRANIA

h

Uchwała o przystąpieniu