277 ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług dla terenów położonych w Lipniku, w rejonie składowiska odpadów komunalnych, pomiędzy ul. Krakowską a torem kolejowym – dla obszaru gospodarki odpadami ze składowiskiem odpadów.

  1. Home
  2. /
  3. Ogłoszenia archiwalne
  4. /
  5. Archiwalne wyłożenia
  6. /
  7. 277 ogłoszenie o wyłożeniu...