276 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Hałcnowa – dla terenu położonego w rejonie ul. Serdecznej

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 276 Zmiana miejscowego planu...
h

Tekst planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr LX/1360/2023 z 20 czerwca 2023 r.
 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 13/2023 z 30.06.2023 r.
 • Opinia MKUA – nr 16/2023 z 14.09.2023 r.
 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 24.11.2023 do 15.12.2023 r.
 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy w Bielsku-Białej Nr 23/2023 z 17.11.2023 r.
 • Uchwalenie– uchwała Nr LXVIII/1546/2024 z 22 lutego 2024 r.
 • Ogłoszenie: Dz. Urz. Woj. Śl., poz. 1785 z 05.03.2024 r.
s

UWAGA!!!

Zmiana dotyczy planu nr 1

DO POBRANIA

h

Uchwała o przystąpieniu

h

Uchwała z załącznikami

h

Uzasadnienie do uchwały

h

Karta informacyjna

h

Ekofizjografia

h

Uzgodnienia odstąpienia od wykonywania prognozy

h

Opinia RDOŚ i PPIS

h

Uzasadnienie

h

Podsumowanie