276 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Hałcnowa – dla terenu położonego w rejonie ul. Serdecznej

  1. Home
  2. /
  3. Plany sporządzane
  4. /
  5. 276 Zmiana miejscowego planu...
i

Uchwała o przystąpieniu

PROCEDURA
  • Uchwała o przystąpieniu – Nr LX/1360/2023 z 20 czerwca 2023 r.
  • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 13/2023 z 30.06.2023 r.

s

UWAGA

Zmiana dotyczy planu nr 1

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu