275 ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowegoplanu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru  położonego w rejonie ulic Widok i Kamienickiej

  1. Home
  2. /
  3. Ogłoszenia archiwalne
  4. /
  5. Archiwalne przystąpienia
  6. /
  7. 275 ogłoszenie o przystąpieniu...

OGŁOSZENIE: Prezydenta Miasta Bielska-Białej

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic Widok i Kamienickiej

 

Termin składania wniosków do dnia 21 lipca 2023 r.

Link do ogłoszenia