275 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru  położonego w rejonie ulic Widok i Kamienickiej

  1. Home
  2. /
  3. Plany sporządzane
  4. /
  5. 275 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Uchwała o przystąpieniu

PROCEDURA
  • Uchwała o przystąpieniu – Nr LX/1362/2023 z 20 czerwca 2023 r
  • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 13/2023 z 30.06.2023 r.

s

UWAGA

Plan zmieni część ustaleń planu 092

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu