274 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego przebieg ul. „Nowo-Piekarskiej” (nazwa robocza) – dla terenu położonego w rejonie ul. Stefana Okrzei

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 274 Zmiana miejscowego planu...
h

Tekst planu

h

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr LX/1361/2023 z 20 czerwca 2023 r
 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 13/2023 z 30.06.2023 r.
 • Opinia MKUA – nr  12/2023 z 29.08.2023 r.
 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 13.10.2023 do 3.11.2023r.
 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 20/2023 z 6.10.2023 r.
 • Uchwalenie– uchwała Nr LXVI/1494/2023 z 21 grudnia 2023 r.
 • Ogłoszenie: Dz. Urz. Woj. Śl., poz. 86 z 05.01.2024 r.
s

UWAGA!!!

Zmiana dotyczy planu nr 091

DO POBRANIA

h

Uchwała o przystąpieniu

h

Uchwała z załącznikami

h

Uzasadnienie do uchwały

h

Karta informacyjna

h

Ekofizjografia

h

Uzgodnienia odstąpienia od wykonywania prognozy

h

Opinia RDOŚ i PPIS

h

Uzasadnienie

h

Podsumowanie

h

Dane przestrzenne