273 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na zachód od ulicy Cyniarskiej, pomiędzy ulicami Józefa Piłsudskiego, 11 Listopada i Łukową oraz rzeką Białą

  1. Home
  2. /
  3. Plany sporządzane
  4. /
  5. 273 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego...
i

Uchwała o przystąpieniu

PROCEDURA
  • Uchwała o przystąpieniu – Nr LIX/1330/2023 z 18.05.2023 r.
  • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 14/2023 z 14.07.2023 r.

s

UWAGA

Plan zmieni częściowo plan nr 125

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu