272 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Komorowicach Śląskich, przy północnej granicy miasta, pomiędzy ulicami Katowicką i Warszawską

  1. Home
  2. /
  3. BIP
  4. /
  5. Ogłoszenia
  6. /
  7. Ogłoszenia o wyłożeniu
  8. /
  9. 272 Ogłoszenie o wyłożeniu...

OGŁOSZENIE: Prezydenta Miasta Bielska-Białej

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Komorowicach Śląskich, przy północnej granicy miasta, pomiędzy ulicami Katowicką i Warszawską

Termin składania uwag – 3 czerwca 2024 r.

Link do ogłoszenia

Link do projektu planu

Link do prognozy oddziaływania na środowisko