272 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Komorowicach Śląskich, przy północnej granicy miasta, pomiędzy ulicami Katowicką i Warszawską.

  1. Home
  2. /
  3. Plany sporządzane
  4. /
  5. 272 Miejscowy plan zagospodarowania...
h

Uchwała o przystąpieniu

PROCEDURA
  • Uchwała o przystąpieniu – Nr LVIII/1315/2023 z 20 kwietnia 2023 r.
  • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 9/2023 z 5.05.2023 r.
  • Opinia MKUA – nr 00/2023 z 14.09.2023 r.
  • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 26.04.2024 do 17.05.2024 r.
  • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 8/2024 z 19.04.2024 r.

DO POBRANIA

h

Uchwała o przystąpieniu