271 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren Śródmieścia Białej, położony pomiędzy ulicami: Towarzystwa Szkoły Ludowej, Piłsudskiego, Jagiełły, Lwowską, ks. Stojałowskiego (z Placem Ratuszowym) i rzeką Białą jako zachodnią granicą planu – w zakresie ustaleń dotyczących ochrony konserwatorskiej budynku położonego przy ul. Legionów 30 i 32

  1. Home
  2. /
  3. Plany sporządzane
  4. /
  5. 271 Zmiana miejscowego planu...
i

Uchwała o przystąpieniu

PROCEDURA
  • Uchwała o przystąpieniu – Nr LVI/1292/2023 z 23.03.2023 r.
  • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej nr 7/2023 z 7.04.2023 r
  • Opinia MKUA – nr 7/2023 z 20.07.2023
  • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 2.10.2023 do 23.10.2023 r.
  • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 19/2023 z 22.09.2023 r.  
s

UWAGA

Zmiana dotyczy planu nr 125

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu