271 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren Śródmieścia Białej, położony pomiędzy ulicami: Towarzystwa Szkoły Ludowej, Piłsudskiego, Jagiełły, Lwowską, ks. Stojałowskiego (z Placem Ratuszowym) i rzeką Białą jako zachodnią granicą planu – w zakresie ustaleń dotyczących ochrony konserwatorskiej budynku położonego przy ul. Legionów 30 i 32

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 271 Zmiana miejscowego planu...
h

Tekst planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr LVI/1292/2023 z 23.03.2023 r.
 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej nr 7/2023 z 7.04.2023 r
 • Opinia MKUA – nr 7/2023 z 20.07.2023
 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 2.10.2023 do 23.10.2023 r.
 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 19/2023 z 22.09.2023 r.
 • Uchwalenie– uchwała Nr LXVI/1494/2023 z 21 grudnia 2023 r.
 • Ogłoszenie: Dz. Urz. Woj. Śl., poz. 88 z 05.01.2024 r.
s

UWAGA!!!

Zmiana dotyczy planu nr 125

DO POBRANIA

h

Uchwała o przystąpieniu

h

Uchwała z załącznikami

h

Uzasadnienie do uchwały

h

Karta informacyjna

h

Ekofizjografia

h

Uzgodnienia odstąpienia od wykonywania prognozy

h

Opinia RDOŚ i PPIS

h

Uzasadnienie

h

Podsumowanie