269 zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Bielsku-Białej w zakresie mieszkalnictwa i usług, dla fragmentu terenu oznaczonego symbolem „E”, położonego pomiędzy ulicą Tarninową a ulicą Listopadową 

  1. Home
  2. /
  3. Plany sporządzane
  4. /
  5. 269 zmiana miejscowego planu...
i

Uchwała o przystąpieniu

PROCEDURA
  • Uchwała o przystąpieniu – Nr LII/1220/2022 z 22.12.2022 r.
  • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 1/2023 z 13.01.2023 r.
  • Opinia MKUA
s

UWAGA

Zmiana dotyczy planu nr 35

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu