269 zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Bielsku-Białej w zakresie mieszkalnictwa i usług, dla fragmentu terenu oznaczonego symbolem „E”, położonego pomiędzy ulicą Tarninową a ulicą Listopadową 

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 269 zmiana miejscowego planu...
h

Tekst planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr LII/1220/2022 z 22.12.2022 r.
 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 1/2023 z 13.01.2023 r.
 • Opinia MKUA – nr 6/2023 z 20.07.2023
 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 27.10.2023 do 16.11.2023
 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 21/2023 z 20.10.2023 r.
 • Uchwalenie– uchwała Nr LXVI/1494/2023 z 21 grudnia 2023 r.
 • Ogłoszenie: Dz. Urz. Woj. Śl., poz. 89 z 05.01.2024 r.
s

UWAGA!!!

Zmiana dotyczy planu nr 035

DO POBRANIA

h

Uchwała o przystąpieniu

h

Uchwała z załącznikami

h

Uzasadnienie do uchwały

h

Karta informacyjna

h

Ekofizjografia

h

Uzgodnienia odstąpienia od wykonywania prognozy

h

Opinia RDOŚ i PPIS

h

Uzasadnienie

h

Podsumowanie